In- of externe vertrouwenspersoon

In- of externe vertrouwenspersoon

Eén op de zes werknemers heeft te maken met ongewenst gedrag, 1 op de 7 werknemers heeft burn-out klachten. Ongewenst gedrag (pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie maar ook werkdruk) komt op elke werkvloer voor. Nog sterker de cijfers zijn schrikbarend. Eén op de zes medewerkers wordt geraakt door ongewenst gedrag. 16% van alle verzuimde werkdagen had werkstress als reden. 1 op de 7 medewerkers verzuimt vanwege burn-out klachten. De impact is dus enorm zowel voor werkgever (denk bijvoorbeeld aan verzuim) als voor het slachtoffer. Niet voor niets dat alle ondernemingen op grond van de Arbowet verplicht zijn om hun werknemers hiertegen te beschermen. Een vertrouwenspersoon kan hier een onderdeel van zijn. Er zijn geen vaste regels wie deze rol op zich zou kunnen nemen. Toch is het onverstandig om deze rol te laten vervullen door HR of een leidinggevenden. Al was het alleen om strijdige belangen, discussie en twijfel te voorkomen.

Intern

Die leuke collega dan waarmee iedereen het kan vinden. Prima om hem of haar de rol van vertrouwenspersoon toe te dichten? Dat zou kunnen maar denk niet te licht over deze functie. Het is een collega die, hoe aardig hij of zij ook is en hoe goed diegene ook kan luisteren, niet de expertise heeft om met conflicten of klachten om te gaan. Het is een functie naast de huidige werkzaamheden die mentaal ook nog wel wat vraagt van een medewerker. Daarnaast is het ook een collega met wie je op vrijdagmiddag gezellig de vrijdagmiddagborrel wil nuttigen. Vermenging van werkzaamheden, de ‘dubbele pet’ is, als je kiest voor alleen een interne vertrouwenspersoon bijna niet te voorkomen.

Combinatie

Zelf ben ik voorstander van een externe vertrouwenspersoon of een combinatie van zowel een interne als externe vertrouwenspersoon. Het is zo belangrijk dat de melder de regie houdt en kan kiezen met wie hij of zij wil praten.
Zorg ervoor dat ook de interne vertrouwenspersoon opgeleid is en de kennis heeft om op de juiste wijze gesprekken te voeren.

Het leven van een vertrouwenspersoon gaat niet altijd over rozen

Uit onderzoek in maart van dit jaar bleek dat 10% van de ondervraagde interne vertrouwenspersonen de hulp aan slachtoffers van ongewenst gedrag moesten staken. Werkgevers bemoeien te vaak (23%) met de zaken van de externe vertrouwenspersonen. Nog een reden om, als je het echt belangrijk vindt om een vertrouwenspersoon aan te stellen, niet moet kiezen voor alleen een interne vertrouwenspersoon. Meer weten over een vertrouwenspersoon in uw bedrijf?

Annemieke Kirch
Neem contact op

Nieuws afbeelding