Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon, nuttige noodzaak in elke organisatie

Als externe vertrouwenspersoon (ongewenste omgangsvormen en integriteit) zijn wij het luisterend oor voor iedereen binnen de organisatie. Niet alleen als er iets speelt, maar ook als vraagbaak voor leidinggevenden, HR en directie. We hebben een signalerende functie, maken problemen bespreekbaar en handelen preventief mocht dat nodig zijn.

Daarom is het belangrijk dat medewerkers weten wie wij zijn. Want juist als vertrouwenspersoon moeten we het vertrouwen verdienen. Zichtbaarheid is daarom essentieel.

Zichtbaarheid als vertrouwenspersoon kan op verschillende manieren. Denk hierbij aan het houden van open spreekuren of bewustwustwordingssessies, Maar ook het versturen van nieuwsbrieven of het maken van een filmpje.
Dit filmpje heb ik samen gemaakt met mijn collega Jan Aalbers.

Een veilig werkklimaat creëer je samen!

Een interne vertrouwenspersoon is een collega met twee petten op. Dit kan medewerkers ervan weerhouden om bij hem of haar aan te kloppen. Misschien omdat ze zich afvragen of vertrouwelijk ook echt vertrouwelijk is, of de geheimhouding wel gewaarborgd is. En of degene voldoende kennis van zaken heeft. Als externe vertrouwenspersoon zijn we opgeleid, onafhankelijk en deskundig.
Is er een interne vertrouwenspersoon dan vinden we het belangrijk dat er tussen ons een goede samenwerking is. We dienen hetzelfde doel. Een bijkomend voordeel van het hebben van een interne- én een externe vertrouwenspersoon; medewerkers kunnen kiezen met wie ze willen praten.

Interne vertrouwenspersoon
Een interne vertrouwenspersoon is goed op de hoogte is van de organisatiecultuur- en structuur. En kent de collega’s het beste. Door samen te werken en met elkaar af te stemmen, versterken we elkaar. Bieden we het juiste evenwicht en medewerkers kunnen kiezen met wie ze willen praten.
Een veilig werkklimaat creëer je samen.

Opleiding

We zijn meer dan alleen een externe vertrouwenspersoon
Is jullie interne VP niet opgeleid. Vertrouwen In Bedrijf heeft een opleiding ontwikkeld speciaal voor interne VP’s. Acht modules met veel aandacht voor alle do’s & dont’s van een interne VP en veel aandacht voor gespreksvoering. Ook organiseren we intervisie bijeenkomsten en workshops voor de interne VP.

De rol van leidinggevenden is essentieel als het gaat om het creëren van een veilige werkomgeving. We hebben een ruim aanbod aan workshops en trainingen ontwikkeld voor leidinggevenden in de organisatie. Waaronder een training waar we leidinggevenden gedurende 3 maanden begeleiden in de ‘7 rollen‘ die ze hebben als het gaat om (on)gewenst gedrag. Een training die inspeelt op het herkennen en bespreekbaar maken van (on)gewenst gedrag.

Onze trainingen hebben we al velen malen succesvol mogen afronden; niet alleen in Nederland maar ook op Aruba en Bonaire.

Interesse in een training voor jullie interne VP
óf training voor de leidinggevenden?
Vraag informatie aan: Annemieke@VertrouwenInBedrijf.nl

Veiligheid mag nooit een luxe zijn

Weten wie onze klanten zijn?

Onze opdrachtgevers