Veiligheid mag nooit een luxe zijn

Iedere werknemer krijgt recht op een vertrouwenspersoon nu het initiatiefwetsvoorstel tot verplichtstelling van vertrouwenspersonen is aangenomen door de Tweede Kamer. Een goede zaak want veiligheid mag nooit een luxe zijn maar wel met een kanttekening. Uit ervaring weet ik dat het inzetten van een vertrouwenspersoon helpt. Helpt om mensen weer met elkaar in gesprek te laten gaan, helpt om te de-escaleren, helpt om een klacht te voorkomen.
Maar wie zit er op de rompslomp te wachten. En hoe kies je een VP die bij de organisatie past. Want deze nieuwe ‘hype’ zorgt er ook voor dat iedereen ineens VP wil worden. De opleiding voor vertrouwenspersonen zit voor de komende twee jaar vol maar wat zegt dit over de kwaliteit?

Wil je echt investeren of een moetje?

‼️Dus…. als het dan toch moet, doe het dan goed. Als je echt wilt investeren in een goede vertrouwenspersoon. Zoek een vertrouwenspersoon die bij de organisatie past. Die je (inderdaad) vertrouwt; ook als deze met een melding van ongewenst gedrag aan je bureau staan. Besef dat een niet goed opgeleide, ervaren vertrouwenspersoon meer schade aanricht dan voordeel oplevert!
Een vertrouwenspersoon die geen actieve rol mag vervullen, heeft geen enkele nut. Met Vertrouwen In Bedrijf werken, betekent samenwerken en samen werken aan een veilige en sociale werkplek.
Dat betekent ook dat we zeker weten dat we een toegevoegde waarde zijn voor een organisatie.

Rompslomp

En bang voor de rompslomp is echt niet nodig. Een goede VP helpt met gedragscodes en protocollen, komt met een actieplan, een jaarverslag en doet aanbevelingen en geeft bewustwordingssessies en waar gewenst trainingen voor leidinggevenden.

Die rompslomp ontstaat pas als je het niet goed regelt.

✅Als externe vertrouwenspersoon komen we bij veel (internationale) bedrijven? De kleinste heeft 15 medewerkers en de grootste 1.000 duizend. Bij Vertrouwen In Bedrijf werken we met meerdere vertrouwenspersonen omdat kunnen kiezen voor een melder belangrijk is.
We trainen leidinggevenden, geven bewustwordingssessies en zorgen voor goede up-to-date documenten.

Veiligheid mag nooit een luxe zijn!

Nieuws afbeelding