Zorgplicht in coronatijd

Zorgplicht in Coronatijd

Natuurlijk heb je als werkgever zorgplicht, maar gesprekken over het belang van goede bureaustoelen, ergonomische bureaus en soms zelfs koffiegeld is niet voldoende. Er wordt té weinig gesproken over wat corona doet met kwetsbare werknemers/gezinnen waar al spanningen zijn. Noodgedwongen dichter op elkaar zitten, thuiswerken met kinderen om je heen, niet meer sporten. Het risico op spanningen en (verbaal) geweld wordt hierdoor groter. Slachtoffers zitten in een val waar ze niet uit kunnen. Het is nu eenmaal niet een gesprek dat je bij een Team meeting voert.

Door de coronamaatregelen, door toenemende stress en het sociaal isolement van een gezin nemen de risico’s op partnergeweld en/of kindermishandeling toe. Met alle gevolgen van dien. Naast de persoonlijke impact is er voor een werkgever grote kans op langdurige uitval en verzuim.
(NB De plegers kunnen zowel man als vrouw zijn maar onderzoeken laten zien dat het in de meeste gevallen om vrouwen gaat)

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken voor (partner)geweld. Bijvoorbeeld een machtsverschil tussen de partners, een ongelijke man-vrouwverhouding, een relationele-  of economische afhankelijkheid of een zorgafhankelijkheid van de een naar de ander (of een combinatie daarvan). Gebrek aan weerbaarheid en sociale vaardigheden kan het risico op geweld versterken. Ook spelen bekende risicofactoren als isolement door bijvoorbeeld geldzorgen en slechte huisvesting een grote rol. Net als drank- en drugsgebruik. En laten dit nu net onderwerpen zijn waar niemand gemakkelijk een gesprek over voert. Dus het blijft vaak verborgen achter de voordeur.

Wat kan je als werkgever en vertrouwenspersoon doen?

Natuurlijk als eerste aandachtspunt is contact houden met de medewerkers en overleggen waar de risicofactoren liggen. Laat ze zelf een rol spelen in de mogelijkheden om stress te reduceren.

Verder heb ik een aantal klanten die op dit moment er bewust voor kiezen om mij een extra platform te geven. Zoals jullie wellicht weten, vind ik een hechte samenwerking met mijn klanten belangrijk. Ik besteed veel aandacht aan mijn eigen zichtbaarheid. Mooi om te zien dat een aantal klanten er bewust voor kiezen om medewerkers actief laten weten dat ze contact met me mogen opnemen als ze behoefte aan een luisterend oor.
Soms zijn het de kleine dingen die bijdragen aan veiligheid!

Meer weten over hoe ik mijn rol als vertrouwenspersoon invul en wat ik voor jullie bedrijf kan betekenen.
Voor een kop koffie vertel ik graag meer,
Annemieke Kirch
0654766729

Nieuws afbeelding