Maak pesten bespreekbaar?

Dag tegen het pesten

Binnen het bedrijf geen meldingen over ongewenst gedrag? Dan klopt er iets niet. Want een kwart van de medewerkers geeft aan regelmatig ongewenst gedrag te ervaren.
Meldingen betekenen vooral dat er veiligheid is om te mogen melden en dat je als bedrijf niet bang bent om dit aan te horen. Dat er ruimte is om te praten wat jij als (on)gewenst ervaart.
Vooral bij bedrijven met een individualistische of hiërarchische cultuur komt pesten vaak voor. En even voor alle duidelijkheid íedereen kan slachtoffer worden.

Hoe maak je pesten bespreekbaar?

Voor veel leidinggevenden een vraag die ze niet kunnen beantwoorden. Het is gedoe en ze vragen zich af ‘ben ik hier dan verantwoordelijk voor’? Het antwoord is heel simpel. Ja, als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Altijd en elke keer weer. Pesten bespreekbaar maken hoort hierbij.
Wellicht zijn er beleidsnotities, gedragscodes, klachtenprocedures opgesteld. En is er zelfs een vertrouwenspersoon aangesteld. Maar dat is niet voldoende. In geen enkele gedragscode zal staan; wij tolereren pesten, wij doen niet aan respect en je mag elkaar buitensluiten. Toch weten we dat ruim een kwart van de mensen in Nederland weleens gepest wordt door collega’s of leidinggevenden. En dat pesten voor 4 miljoen verzuimdagen (!) zorgt. Dit betekent dus dat dit deel van je verzuim beïnvloedbaar is.

Angst om te melden

Pesten krijgt bij ongewenst gedrag vaak de minste aandacht en wordt door de melders vaak niet gemeld. Vaak uit angst. Angst om niet geloofd te worden (ach joh het is een grapje of je weet toch wie dit zegt). Angst om bij een reorganisatie of personele krimp als eerste aan de beurt te zijn om ontslagen te worden. En angst om de situatie te verergeren.

Wie is verantwoordelijk?

Waar komt dan de verlegenheid vandaan om dit probleem aan te pakken. Aan de ene kant omdat pesten vaak onzichtbaar is en aan de andere kant leidinggevenden weten vaak simpelweg niet hóe ze het moeten aanpakken. Er wordt vaak gedacht dat alleen de ‘pester’ en diegene die gepest wordt een rol spelen. Dit is pertinent niet waar. Het hele team speelt een belangrijke rol als er gepest wordt. En als leidinggevende speel je de belangrijkste schakel om het aan te pakken. Naast je signalerende rol, is het de taak van een leidinggevende om dit onderwerp bespreekbaar te maken en aan te geven dat het niet getolereerd wordt. Je speelt een belangrijke rol om pesten te signaleren en zal je zelf het goede voorbeeld moeten geven. En dat klinkt heel simpel, maar ongewenst gedrag en dus ook pesten gebeurt niet altijd bewust.

Maak pesten bespreekbaar in je eigen team en niet alleen op de dag tegen het pesten. Wacht niet tot er wat speelt.
En vraag je af wat gaat goed en wat kan beter.
Hebben jullie een actieve (interne) vertrouwenspersoon, staat het op onze agenda, is er een veilige plek om te mogen melden.

Ik vertel graag meer over hoe ik mijn rol invul bij mijn klanten.

Pesten komt vaker voor dan je denkt, maak het bespreekbaar
Nieuws afbeelding