Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

Die vraag krijg ik nog regelmatig. Maar nee, het is (nog) niet verplicht maar wel verstandig. De cijfers liegen er niet om. Volgens de Inspectie SZW maakten 1,2 miljoen mensen melding van ongewenst gedrag op de werkvloer; pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie door collega’s. En die groep is feitelijk veel groter omdat veel werknemers niet weten bij wie ze moeten melden. Niet voor niks dat er een wetsvoorstel ligt om het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht te stellen. Waarom daar op wachten? Het is feitelijk heel simpel. Als je je werknemers als belangrijkste kapitaal ziet, wil je een sociaal veilige werkplek creëren.  Dit laatste ben je als werkgever overigens wél verplicht. Het goed regelen, voorkomt verzuim en voorkomt gedonder. Werkgevers mogen nu nog zelf bepalen hoe zij invulling geven aan beleid dat psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt.

Checkpunten

De Inspectie SZW controleert wanneer nodig op een aantal punten:

  1. wordt er in de RI&E aandacht geschonken aan PSA,
  2. zijn er gedragsregels,
  3. hebben leidinggevenden voorlichting gekregen over het herkennen en aanpakken van ongewenst gedrag,
  4. grijpen leidinggevenden in als ze geconfronteerd worden met ongewenst gedrag,
  5. is er een onafhankelijke en opgeleide vertrouwenspersoon aangesteld,
  6. zijn er procedures voor opvang en nazorg en is er een klachtenregeling,
  7. is vastgelegd hoe de organisatie daders aanpakt.
  8. En als laatste is de vertrouwenspersoon bekend en gemakkelijk benaderbaar.

Externe vertrouwenspersoon

Als externe VP ben ik onafhankelijk en help ik bedrijven aan de hand van deze punten om de basis te leggen. Maar als procedures niet ‘leven’ dan heb je er niks aan. Middels een plan van aanpak kijken we dan hoe we bewustwording voor onderwerpen als discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, geweld maar ook integriteit vergroten. Want ongewenst gedrag komt overal voor zelfs bij de meest leuke, gezellige bedrijven. En het verdwijnt niet omdat we er niet over willen praten. en daarnaast zorg ik dat ik zichtbaar ben in de organisatie zodat medewerkers weten wie ik ben en hoe ze me kunnen bereiken. Hebben jullie het goed geregeld of kan het beter? Meer weten?

Annemieke Kirch
Neem contact op

Nieuws afbeelding